You are using an outdated web browser. As such, this site will not look as it does on newer browsers.
Please consider upgrading your web browser, to a newer version. Thank you.

 
descriptive text
 
Wyjście na peron

Powrót na stronę główną

Powrót do wykazu stacji
phantom.gif
Stacja Wszemirów
Dawne nazwy stacji:
Schimmerau Haltestelle
+ Schimmerau Güterbahnhof  (1898r.)
Schimmerau  (1926r.)
Siemirów  (1945r.)
Wszemirów  (1948r.)
Okres funkcjonowania:
(01.06.1898r. - 14.09.1991r.)
Obecny status obiektu:
Nie istnieje.

test

     We Wszemirowie w pierwszych latach funkcjonowania linii istniały dwa przystanki oddalone od siebie o niecały kilometr. Pierwszy, Schimmerau Hst. położony był na 33 km linii przy drodze do małej wioseczki Schimerau
(ta obecnie nieistniejąca wieś znajdowała się pośrodku drogi z Kosinowa (Koschnöwe) do Marcinowa (Groß Märtinau)) o łudząco podobnej nazwie do znajdującego się po drugiej stronie trasy Trzebnica - Prusice, Wszemirowa. Drugi przystanek - Schimmerau Güterbahnhof znajdował się natomiast 900m. dalej.

     Z Schimmerau Hst. korzystano raczej sporadycznie a od ok. 1903r. pociągi formalnie zatrzymywały się tu tylko na żądanie. Po pierwsze z uwagi na to, że w jego sąsiedztwie znajdowało się tylko kilka budynków mieszkalnych,
po drugie przystanek ten z racji dużego nachylenia terenu stwarzał istotne trudności eksploatacyjne (problemy z wyhamowaniem pociągów, samoistne zsuwania się składów). W czerwcu 1917r. po uzyskaniu potrzebnej aprobaty od prezydenta rejencji wrocławskiej, przystanek ów zlikwidowano, a jego funkcje przejął znajdujący się nieopodal przystanek towarowy.

     Schimmerau Güterbahnhof (33,9 km) zwany później Wszemirowem, był właściwym przystankiem dla tej miejsco- wości i znajdował się tuż za skrzyżowaniem z drogą do Kosinowa (Koschnöwe). Prowadzono tu obsługę osób i towa- rów (pod koniec lat 30. formalnie w ograniczonym zakresie). Przystanek posiadał wiatę dla podróżnych, mijankę o długości ok. 135 m z początkowo brukowanym dojazdem, peron ziemny. Na stacji znajdowała się także studnia do wodowania parowozów. W 1914 r. tor ładunkowy został nieco przedłużony.

     Mijanka i ładownia zostały zlikwidowane w latach 60. (ładownia oficjalnie dopiero w 1967r.); podobny los spotkał również wiatę, która prawdopodobnie nie przetrwała wojny a w latach późniejszych nie podjęto próby jej odbudowy. Początkowo przystanek podlegał stacji w Prusicach, następnie od 26 maja 1974 roku stacji Trzebnica Gaj, potem od 30 września 1978 r. stacji Sułów Milicki, aby ostatecznie ok. 1985 r. przyjąć formalną zależność od Milicza Wsk.


Zostaw Swój Komentarz...