You are using an outdated web browser. As such, this site will not look as it does on newer browsers.
Please consider upgrading your web browser, to a newer version. Thank you.

 
descriptive text
 
Wyjście na peron

Powrót na stronę główną

phantom.gif
WydawnictwaJuż do nabycia
w księgarniach!

Zakupy on-line
NOWOŚĆ: Wrocławska Kolej Wąskotorowa (1894-1991)
Wydawca: Kolpress
Format: A4, 480 str.

Zespół autorski: Janusz Gołaszewski, Michał Jerczyński, Tomasz Pol,
Michał Zajfert, Zbigniew Tucholski po niemal trzech latach prac przygotował pierwszą , długooczekiwaną monografię Wrocławskiej Kolei Wąskotorowej (zwanej w ostatnich latach istnienia Trzebnicką Koleją Dojazdową), obejmującą okres od momentu powstania pod koniec XIX wieku samorządowych kolejek: Żmigrodzko-Milickiej i Wrocławsko-Trzebnicko-Prusickiej, poprzez lata eksploatacji pod zarządem PKP aż do kresu istnienia w połowie lat 90-tych.

W oparciu o liczne, niepublikowane materiały źródłowe m.in. z zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu i archiwów PKP oraz o dotychczasowe publikacje autorzy przedstawiają tło historyczne i gospodarcze powstania, eksploatacji
i zmierzchu kolei wąskotorowej, która przez prawie 100 lat wpisała się
w krajobraz okolic Wrocławia, Trzebnicy, Milicza, Żmigrodu aż po krańce Wielkopolski. Analizują też aspekty techniczne jej budowy i funkcjonowania, budowle inżynierskie, tabor, zaplecze warsztatowe i inne. Publikacja zwiera ponad 500 archiwalnych fotografii, rysunków technicznych, map, rozkładów jazdy i jest jak dotąd jedyną tak obszerną monografią tematu na rynku europejskim. Jest cennym źródłem wiedzy o regionie w stosunkowo skromnie traktowanym w literaturze aspekcie komunikacji szynowej.

Spis Treści:

1. Kolej dojazdowa - Kolejka: Nowe formy organizacyjne przedsiębiorstw
     kolejowych  /11
2. Powiaty Milicki, Trzebnicki i Wrocławski na tle sytuacji społeczno-
     ekonomicznej prowincji śląskiej przelomu XIX i XX wieku  /16
3. Powstanie Żmigrodzko-Milickiej Kolei Powiatowej w 1894 r.  /33
4. Powstanie Kolejki Wrocławsko-Trzebnicko-Prusickiej  /60
5. Żmigrodzko-Milicka Kolej Powiatowa w latach 1900-1918  /85
6. Kolejka Wrocławsko-Trzebnicko-Prusicka w latach 1900-1918  /102
7. Inne linie i bocznice - pozostałe w fazie projektu  /115
8. Stosunki społeczno-ekonomiczne w powiatach milickim, trzebnickim
     i wrocławskim na tle Prowincji Dolnośląskiej po I wojnie światowej  /125
9. Żmigrodzko-Milicka Kolej Powiatowa w latach 1918-1932  /128
10. Kolejka Wrocławsko-Trzebnicko-Prusicka w latach 1918-1932  /140
11. Żmigrodzko-Milicka Kolej Powiatowa w III Rzeszy Niemieckiej  /153
12. Kolejka Wrocławsko-Trzebnicko-Prusicka w III Rzeszy Niemieckiej  /168
13. Wrocławska Kolej Dojazdowa 1945-1991  /183
14. Infrastruktura Żmigrodzko-Milickiej Kolei Powiatowej, Kolejki Wrocławsko-
       Trzebnicko-Prusickiej i Wrocławskiej Kolei Dojazdowej  /230
15. Tabor Żmigrodzko-Milickiej Kolei Powiatowej, Kolejki Wrocławsko-
       Trzebnicko-Prusickiej i WrocławskiejKolei Dojazdowej  /290
16. Ruch pociągów na Żmigrodzko-Milickiej Kolei Powiatowej i na Kolejce
       Wrocławsko-Trzebnicko-Prusickiej w latach 1894-1945  /331
17. Ruch pociągów na Wrocławskiej Kolei Dojazdowej 1945-1991  /354
18. Posłowie  /375
19. Opisy stacji Wrocławskiej Kolei Dojazdowej  /381
20. Bibliografia  /453

Nasz serwis www - jako interaktywne uzupełnienie publikacji - objął patronat nad tym wydawnictwem. 
  <<<<